อาหารเสริมผู้ชายมากมายหลากหลายแบรนด์

เฮงเฮง

ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆนั้นได้มีการคิดค้นและทำการผลิตออกมากมายหลากหลายแบรนด์สินค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการและความพึงพอใจของแต่ละคน เพราะอย่างที่กล่าวไปว่ามีตัวเลือกให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรมากมาย ขนาดและปริมาณของอาหารเสริมนั้นก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเม็ดเล็ก เม็ดใหญ่ ขนาดของอาหารเสริมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 500 มิลลิกรัม (500 cc) เพราะเม็ดอาหารเสริมเหล่านี้คือสารอาหารที่ผ่านการสกัดออกมาจากอาหารต่างๆแล้ว ทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกาย เมื่อร่างกายทำให้เม็ดอาหารเสริมเหล่านี้แตกตัวออกจากกันได้ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ภายในได้เกือบจะทันที (ขึ้นอยู่กับว่าสารอาหารที่อยู่ภายในอาหารเสริมนั้นยังมีรูปแบบที่ซับซ้อนหลังจากการย่อยสลายตัวเม็ดอาหารเสริมในครั้งแรกหรือไม่)

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราสามารถเห็นได้ในสังคมปัจจุบันนี้อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคืออาหารเสริมธรรมดาทั่วไป อาหารเสริมผู้ชาย และอาหารเสริมผู้หญิง ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้ก็มีจุดมุ่งหมายหลักๆที่ไม่เหมือนกัน สำหรับอาหารเสริมธรรมดานั้นจุดประสงค์หลักที่การคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขึ้นมาก็คือเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของร่างกายเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพต่างๆหรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำให้ร่างกายได้สารอาหารต่างๆไม่ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเติมสารอาหารที่ขาดหายไปได้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารที่ให้สารอาหารเหล่านี้ สารอาหารบางอย่างหากต้องกินเพื่อให้เพียงพอในภาวะพิเศษบางอย่างอาจจะต้องกินในปริมาณมาก