คุณสมบัติของยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียม

สมุนไพรจีนฮั้วลักเซียม

แก้เลือดเป็นพิษและเลือดมีเชื้อโรคบางชนิด ลักษณะอาการ เกิดจากการฟอกเลือดที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดและเม็ดเลือดขาวมากเกินไป เกิดจากของเสียแทรกซึม ได้แก่ น้ำคาวปลาหลังคลอดขับถ่ายไม่หมด ประจำเดือนไม่หมดและตกค้างอยู่ กลั้นปัสสาวะนานๆ ของเสียเลยตีกลับเข้ากระแสเลือดหรืออากาศเป็นพิษ จะต้องมีการถ่ายเลือดเป็นประจำ ดื่มยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม ผู้ป่วยหลายรายที่ได้ดื่มสมุนไพรไปแล้วจะช่วยชำระความสกปรกของเลือดและปรับสภาพเลือดให้มีความสะอาด โดยการเข้าไปกระตุ้นการทำงานของไต ตับและม้ามให้ดีขึ้น ผลของเลือดก็จะออกมาดี

มะเร็งในเม็ดเลือด ลักษณะอาการ ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่จะต้องถ่ายเลือดอยู่เป็นประจำ ร่างกายจะอ่อนเพลียถ้าไม่ได้ถ่ายเลือด สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบการฟอกเลือดของอวัยวะไต ตับ และ ม้ามนั่นเอง ทำให้เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นและเข้าสู่กระแสโลหิต ดื่มยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม ผู้ป่วยที่ได้ดื่มสมุนไพรไปแล้ว จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสภาพเม็ดเลือดดีขึ้น ผิวพรรณดีขึ้นจนปกติ แต่ต้องใช้เวลาในการดื่มและเวลาในการรักษา

เลือดไม่แข็งตัวหรือฮีโมฟีเลีย ลักษณะอาการ จะเกิดขึ้นไม่มากนักกับคนทั่วๆไป เท่าที่พบมีเพียงไม่กี่รายที่ประสบปัญหานี้ ปกติเลือดจะมีสภาพแข็งตัวได้รวดเร็วเมื่อกระทบกับออกซิเจน แต่เนื่องจากขาดสารอาหารบางชนิดไปบำรุงเลือด ทำให้เวลาเลือดออกจะหยุดยาก เพราะเกิดจากเลือดแข็งตัวช้านั่นเอง ทำให้ต้องระมัดระวังต่อการไหลเวียนของโลหิตจากอุบัติเหตุ การคลอดบุตร การผ่าตัดซึ่งปกติจะใช้ยาช่วยห้ามเลือด ดื่มยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม มีผู้ที่ประสบป้ญหานี้ได้ทดลองดื่มสมุนไพรแล้วทำให้เลือดแข็งตัวได้รวดเร็วขึ้น

เลือดข้นหรือโลหิตจาง เลือดข้น ลักษณะอาการ เกิดจากกระแสเลือด มีน้ำตาลหรือไขมันมาก หรือตับผลิตเม็ดเลือดมากเกินไป จากการรับประทานอาหารเสริมบำรุงมากเกินไป ทำให้เลือดไหลเวียนช้า และไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายและปลายประสาทได้ ทำให้เกิดอาการชา หรือเกิดอาการเซื่องซึม โลหิตจาง ลักษณะอาการ เกิดจากการผลิตเม็ดเลือดของตับน้อย หรือเกิดจากการผลิตเม็ดเลือดขาวของม้ามมากเกินไป ก็จะทำให้เลือดแดงลดลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย ตัวซีด ดื่มยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม กรณีเลือดข้น จะไปช่วยให้โลหิตลดความเข้มข้นลง ระบบการทำงานของตับ ไต หัวใจดีขึ้น ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ กรณีโลหิตจาง จะไปช่วยปรับระบบการทำงานของตับและม้ามให้เป็นปกติ เม็ดเลือดเเดงก็จะดีขึ้น

คันตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา ปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

อาคารคันตา อาจเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ฝุ่นผงเข้าตา ขนตาทิ่มตา หรือโรคต้อลม แต่ถ้าท่านมีอาการคันตาเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ สาเหตุหนึ่งที่ท่านต้องนึกถึงคือ ท่านเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาหรือเปล่า โรคภูมิแพ้ทางตา เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่พบได้มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ซึ่งแม้ว่าโดยทั่วไปปัญหาโรคภูมิแพ้ทางตาอาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อการมองเห็น แต่มักเป็นปัญหาที่เรื้อรัง ก่อความรำคาญ และเกิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก

คันตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา ปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย
คันตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา ปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

ทราบได้อย่างไรว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
อาการคันตาจากโรคภูมิแพ้ มักมีอาการคันเป็นๆ หายๆ อาจสัมพันธ์กับการสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ขนสุนัข อาหารทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด หรือในเด็กที่พ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่

อาการทางตาที่พบคือ มีอาการคันตาทั้ง 2 ข้าง เป็นๆหายๆอยู่บ่อยๆ ตาแดงเล็กน้อย มีขี้ตาเหนียวๆ ถ้าเป็นเด็กมักชอบขยี้ตาจนบางครั้งทำให้ตาขาวเป็นสีเหลืองหม่น ขอบตามีสีคล้ำ หากท่านสงสัยว่าอาจเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา ควรพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัด และรับการรักษา

ถ้าเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตา ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
หากท่านหรือบุตรหลานของท่านเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตา การหาสิ่งที่แพ้หรือกระตุ้นให้เกิดอาการคันตา ถือเป็นหลักที่สำคัญที่สุด โดยพยายามสังเกตหรือจดบันทึกว่าเริ่มมีอาการเมื่อกำลังทำอะไรอยู่ เพราะสิ่งที่กระตุ้นการแพ้อาจเป็นได้ทั้งทางการหายใจ เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ ซากแมลง สารเคมี สิ่งสัมผัส เช่น ขนสุนัขหรือแมว หรือแม้กระทั่งอาหาร เช่นอาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งเมื่อทราบตัวกระตุ้นแล้ว เมื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้น จะสามารถทำให้อาการคันตาดีขึ้น และไม่ค่อยเป็นซ้ำอีก

นอกจากนั้นการประคบบริเวณเปลือกตาด้วยความเย็น และหลีกเลี่ยงการขยี้ตา จะช่วยลดการหลั่งสารกระตุ้นการแพ้ที่ตาได้

ยาหยอดตาแก้โรคภูมิแพ้ขึ้นตา
ยาหยอดตาที่ใช้ในการรักษาอาการคันจากโรคภูมิแพ้ขึ้นตามีหลายประเภท อาจใช้ยาต้านฮีสตามีนหยอดเฉพาะเมื่อมีอาการคัน จะทำให้หายคัน แต่เมื่อถูกสารกระตุ้นก็จะมีอาการคันอีก หรือการใช้ยาลดความไวต่อสิ่งกระตุ้น เดิมเป็นยาที่ต้องใช้ประจำวันละ 4 ครั้งจะช่วยลดความไวของการแพ้ได้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นยารวมของยาลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นและยาต้านฮีสตามีนซึ่งใช้เพียงวันละ 2 ครั้ง ข้อสำคัญควรหลีกเลี่ยงยากลุ่มสเตรียรอยด์ เพราะอาจทำให้เกิดโรคต้อหินแทรก ทำให้ตาบอดได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา
1. ถ้ามีอาการคันตาเป็นๆหายๆ ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่แน่นอน
2. สังเกตหาสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการคันตา เพื่อหลีกเลี่ยง จะช่วยให้อาการคันตาดีขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตา เพราะจะยิ่งทำให้อาการคันตาเป็นมากขึ้น และอาจทำให้ดวงตาบอบช้ำได้
3. การเลือกใช้ยาหยอดตา ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อเลือกใช้ยาหยอดตาชนิดที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรุนแรง ความถี่ของการคัน ความถี่ของการใช้ยา ผลข้างเคียงและราคายา เช่น ยาในกลุ่มที่ใช้วันละ 2 ครั้ง จะสะดวกสำหรับเด็กในวัยเรียน การให้ยาแก้แพ้ชนิดกินอาจทำให้เกิดอาการง่วง ไม่ควรใช้ในเวลากลางวัน เพราะจะทำให้เกิดปัญหาง่วงนอนขณะเรียน หรือทำงาน และต้องระวังการซื้อยาใช้เอง เพราะการหยอดยากลุ่มสเตรียรอยด์อาจทำให้เกิดโรคต้อหินและตาบอดได้
4. ในกรณีเป็นเด็ก ผู้ปกครองควรช่วยเหลือในการดูแลและใช้ยา ซึ่งโดยทั่วไปอาการโรคภูมิแพ้ที่ตามักดีขึ้น เมื่อเด็กโตขึ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูมิแพ้ได้ที่ http://www.nakhunclinic.com