สิ่งที่ควรทราบในการส่งชิงโชค

ช่วงนี้กระแสชิงโชครางวัลจากการใช้สินค้ามาแรงมาก คนบางคนซื้อสินค้าเพราะอยากได้ชิงโชครางวัลมากกว่าใช้สินค้าด้วยซ้ำ เจ้าของสินค้าหลายเจ้านิยมใช้การตลาดซื้อสินค้าแล้วมีสิทธิ์ได้ชิงโชค

1.       ท่านควรทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งชิงโชคนั้น ทางบริษัทกำหนดให้ส่งชิ้นส่วนใดไป เช่น ฝา ฉลาก(ด้านภาษาไทยหรืออังกฤษ) สติกเกอร์ หรือ ส่งไปรษณียบัตร เพราะถ้าผิดเงื่อนไขอาจจะทำให้เสียโอกาสได้

2.       การเขียนชื่อที่อยู่ต้องให้ชัดเจน อาจจะปรินต์ใส่กระดาษและนำมาแม็กใส่ชึ้นส่วน หรือถ้าเป็นฝาก็พับลงในฝา อย่าลืมเอา เทปใสปิดไว้กันชื่อที่อยู่หลุดออกมา

3.       ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน มีรหัสไปรษณีย์ชัดเจน

4.       การส่งจดหมายนั้นมีการกำหนดน้ำหนักในการส่งดังต่อไปนี้ กรณีไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่า ให้ไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ให้ชั่งจะดีที่สุด

5.       การส่งชิงโชคนั้นควรจะส่งโดยการกระจาย ไม่ควรส่งครั้งเดียวมากๆ และอาจแบ่งเป็นส่งทางกล่องรับชิงโชคและส่งทางไปรษณีย์เพื่อกระจายชิ้นส่วนของเราให้อยู่ในกองมากที่สุด

6.       ควรดูเวลาหมดเขตให้ชัดเจน ไม่ควรส่งในวันที่หมดเขตพอดี เพราะถึงแม้ส่วนใหญ่เวลาหมดเขตจะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ แต่ก็ไม่แน่ว่าบุรุษไปรษณีย์จะมาเปิดตู้ทุกวัน และบางครั้งการชิงโชคก็ไม่ได้แจ้งว่ายึดตามตราประทับไปรษณีย์ เพราะฉะนั้นควรส่งก่อนหมดเขตล่วงหน้า 5 วัน เพราะ  ไปรษณีย์เดินทางจากต้นทางไปปลายทาง