วิธีเกมส์สามารถช่วยในการพัฒนาเด็ก

เด็กทุกคนรักที่จะเล่น ส่วนที่ดีที่สุดของวัยเด็กคือเวลาที่ใช้เล่น เกมไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสนุกสนาน แต่พวกเขายังมีประโยชน์อื่น ๆ พวกเขาสามารถกลางแจ้งหรือในร่มทั้งสองมีชุดของตัวเองของผลประโยชน์ ลองหารือเกี่ยวกับประโยชน์ในรายละเอียด

– มีประโยชน์ในการเรียนรู้:

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมีความสำคัญมาก บุคลิกภาพที่พวกเขาพัฒนายังขึ้นอยู่กับปีเหล่านั้น หากพวกเขามีส่วนร่วมในเกมพวกเขาใช้สมองของพวกเขามากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พวกเขาสัมผัสกับคนใหม่จิตใจและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นถ้าเด็กชอบเล่น Scrabble หรือเกมคำศัพท์จะช่วยให้พวกเขาได้หลายวิธี มันจะเพิ่มคำศัพท์ของพวกเขาช่วยให้พวกเขาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และอื่น ๆ

– ประโยชน์ด้านสุขภาพ:

ตามศาสตร์การออกกำลังกายทุกชนิดช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ในเด็ก การออกกำลังกายจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว มันจะลดโอกาสของการมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลโรคอ้วนและอื่น ๆ เด็ก ๆ จะเข้าใจถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย

– ปรับปรุงทักษะ:

เด็ก ๆ มีพลังงานเป็นจำนวนมาก เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พวกเขามีสมาธิหรือเพียงโน้มน้าวให้พวกเขานั่งลง ถ้าเด็กยังคงยุ่งอยู่กับการเล่นพลังงานจะได้รับการใช้ประโยชน์ มีทักษะมากมายที่ได้รับการพัฒนาในเวลานี้เช่นการวิ่งการเต้นรำเป็นต้น การปล่อยให้เด็กพัฒนาทักษะเพิ่มความมั่นใจในอนาคต หากเด็กเล่นกีฬาพวกเขากำลังพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต พวกเขาสามารถเปลี่ยนความรักของพวกเขาสำหรับกีฬาเป็นผู้ให้บริการ จะไม่ว่าจะเป็นที่ดี?

เช่นเดียวกับกรณีที่เกี่ยวกับเกมในร่ม ตัวอย่างเช่นเกมเช่นหมากรุกคณะกรรมการ carom และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเขาช่วยให้เด็ก ๆ เพิ่มความคมชัดของสมองหรือช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิญญาณนักกีฬา ทั้งสองมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

– การสร้างความทรงจำ:

เมื่อเด็กเล่นเกมพวกเขายังทำความทรงจำตลอดชีวิต พวกเขาจะจำเพื่อนที่พวกเขาทำรอยยิ้มที่ใบหน้าของพวกเขาสิ่งที่เรียนรู้และอื่น ๆ มันสำคัญมากที่จะเติบโตขึ้นมามีความทรงจำที่ดี

หายไปในโลกของอิเล็กทรอนิกส์:

เราอาศัยอยู่ในยุคดิจิทัล ทุกอย่างเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกมเสมือนจะค่อยๆเปลี่ยนเกมอื่น ๆ คนเลือกที่จะเล่นฟุตบอลเสมือนจริงมากกว่าฟุตบอลจริง ไม่เศร้าเหรอ? พ่อแม่ควรช่วยให้ลูกเข้าใจถึงความสำคัญของเกม (ในร่มและกลางแจ้ง) เด็ก ๆ ควรรู้จักโลกภายนอกแพลตฟอร์มเสมือนจริง คุณคิดอย่างไร?

 

กฎกระทรวงของการโฆษณาส่งเสริมการขาย

กฎกระทรวงของการโฆษณาส่งเสริมการขาย

 

การจับฉลากชิงโชคที่คนไทยเราชอบกันเหลือเกิน  คงไม่มีประเทศไหนที่จะมีเทศกาลให้ชิงโชคของรางวัล หรือลด แลกแจกแถมได้ทั้งปีเหมือนประเทศไทย โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่บรรดาสาว ๆ มักจะถูกกระแสซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือซื้อให้ครบจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ก็จะมีสิทธิลุ้นโชคชิงรางวัล และที่เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็การส่งฉลากสินค้าไป ชิงโชค ตามที่โฆษณาในรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บางคนโชคดีมาก ๆ (หรืออาจส่งฉลากมาเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ชิ้น) ได้รับรางวัลเป็นบ้านเป็นรถ

สำหรับการมีของรางวัลแจกให้กับผู้ส่ง SMS โดยมีการสุ่มแจก เช่น ทั้งหมดที่ส่งมาแจกบ้านเพียงแค่ 1 หรือรถยนต์ 1 คัน หรือ โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง แบบนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ ส.ค.บ. เขาตีความว่าน่าจะเข้าลักษณะการพนัน เพราะผู้ที่ส่ง SMS เข้ามามีการเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ (เช่นอาจจะส่งมา 100 กว่าครั้ง เป็นต้น) ดังนั้นในกรณีสุ่มจับรางวัลจากผู้ที่ส่ง SMS ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันก่อนจึงจะดำเนินการได้ ปัจจุบันโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระทรวงมหาดไทย หรือถ้าเป็นท้องถิ่นก็ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ของการโฆษณาส่งเสริมการขาย ใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เหมือนการส่ง SMS แบบไม่สุ่มแจกแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม คำสั่งกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท.0307.2/ว.2384 ลว. 28 ก.ค. 2548) ดังนี้

 1. ต้องนำมาจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยต้องมีผู้รู้ เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานในการตรวจสอบและการจับสลากด้วย ทุกครั้ง ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่นห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด และให้ทำรายงานข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต โดยเร็ว และมีชื่อ – สกุล ที่อยู่ของผู้รับรางวัล พร้อมลายมือชื่อของพยานผู้รู้เห็นในการจับสลากด้วยทุกครั้ง
 2. รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุไว้ว่า เป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไร และให้พิจารณาว่า ราคาพอสมควรที่จะให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนของรางวัลตาม ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต จะต้องแจ้งหรือแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตแล้วตามใบอนุญาตเล่มที่ เลขที่ และสถานที่ออกใบอนุญาตต่อผู้เข้าร่วมเล่นก่อนจัดให้มีการเล่นดังกล่าวในรายการ ที่จัดด้วยทุกครั้ง

การตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งาน ความแข็งแรงของถุงพลาสติก

 

ปัจจุบันสามารถจำแนกถุงพลาสติกตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ถุงพลาสติกเย็นเป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของที่มีอุณหภูมิปกติหรือมีความเย็น ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันของเหลวซึมผ่านเข้าออก
 2. ถุงพลาสติกร้อนเป็นถุงที่ใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงถึง 110 องศาเซลเซียส
 3. ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้วเป็นถุงที่ใช้บรรจุสิ่งของทั่วไป ไม่เหมาะกับการใช้บรรจุอาหารและของร้อน ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน โดยส่วนใหญ่มักนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมละลายใหม่ (Recycle) มาผสมด้วย
 4. ลามิเนตเป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากการนำแผ่นพลาสติกต่างชนิดมาประกบกัน ใช้บรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมไว้เป็นเวลานานโดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป

เม็ดพลาสติกที่ใช้มากในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทคือ

 1. โพลีเอธิลีน (Polyethylene – PE)
 2. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene – PP)
 3. โพลีสไตรีน (Polystyrene – PS)
 4. โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride – PVC)

โดยเม็ดพลาสติกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติ การใช้และการบริโภค

http://www.lekplastic.com/

การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต สามารถทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว และค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบทางด้านกายภาพ เช่น ขนาด (กว้าง ยาว หนา) น้ำหนัก ความแข็งแรง และความสวยงาม เป็นต้น โดยแผนกควบคุมคุณภาพ ต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งาน ความแข็งแรง ดังนี้

 1. Tensile Strength ทดสอบความแข็งแรงของฟิล์ม
 2. Dart Impact Tester ทดสอบการทนต่อแรงกระแทก
 3. Jog Tester ทดสอบจำลองการใช้งานถุง
 4. Elmendorf การทนต่อแรงฉีก
 5. Haze Gard ทดสอบการส่องผ่านของแสง เพื่อความสวยงาม
 6. Micrometer เครื่องวัดความหนา
 7. เครื่องชั่ง ตรวจสอบน้ำหนัก

ร่วมกิจกรรมจับฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์

จับฉลาก

การจับฉลากนั้นมักจะเกิดขึ้นควบคู่หรือหลังจากจัดรายการส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ซื้อได้ร่วมกิจกรรมชิงโชคที่บริษัทเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อการคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจาการส่งฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนดเข้ามาร่วมสนุกชิงโชค ชิงของรางวัลต่างๆ

http://www.luckyfirst.co.th/

หลังจากที่ผู้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นได้ส่งฉลากหรือชิ้นส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมข้อมูลชื่อ-ที่อยู่เข้ามายังบริษัทเป็นจำนวนมากแล้วก็จะเริ่มมีการจับฉลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลโดยเริ่มจากการจับฉลากเพื่อแจกรางวัลเล็กก่อนแล้วจึงขยับขึ้นไปแจกรางวัลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงรางวัลใหญ่สุดซึ่งมีมูลค่ามากที่สุด ซึ่งการจับฉลากแจกของรางวัลเหล่านี้อาจจะมีการแทรกรางวัลใหญ่เข้าไประหว่างรางวัลเล็กเรื่อยๆก็ได้เช่นจับฉลากแจกรางวัลเล็กทุกวัน จับฉลากแจกรางวัลกลางทุกสัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์ จับฉลากแจกรางวัลใหญ่ทุกเดือนหรือทุก 2 – 3 เดือน เป็นต้น

สำหรับระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการจัดกิจกรรมชิงโชคนี้นั้น ส่วนใหญ่จะจัดเป็นระยะเวลา 2 – 4 เดือนขึ้นอยู่กับจำนวนของรางวัลทั้งหมดและวิธีการจับฉลากแจกของรางวัลต่างๆ หากแจกของรางวัลถี่ก็จะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลง หากค่อยๆแจกของรางวัลก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้น

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยกิจกรรมจับฉลากชิงโชคนั้น บริษัทจะต้องเลือกของรางวัลต่างๆที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจด้วย

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก
ในกระบวนการฉีดพลาสติก ซึ่งความเหมาะสมนั้นควรมีองค์ประกอบ หรือส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานฉีดที่ดีอัตราการผลิตที่สูง และมีจำนวนของเสียน้อย องค์ประกอบที่สำคัญควรมีอยู่ 6 ส่วนด้วยกันคือ

 

 

1.วัตถุดิบพลาสติก

2.แม่พิมพ์ฉีด

3.เครื่องฉีด

4.วิธีการหรือพารามิเตอรที่ปรับตั้งการฉีด

5.ช่างฉีดหรือบุคลากร

6.การจัดการในการฉีด

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกจะมีการทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งให้เครื่องทำงานในขั้นตอนใดก่อนหลังก็ได้ตามที่ต้องการ แบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งการทำงานจะเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีดเพียงวงรอบการทำงานเดียวเท่านั้นแล้วหยุด และแบบอัตโนมัติทั้งหมด จะมีการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนของเครื่องฉีด โดยเมื่อครบวงรอบการทำงานของเครื่องฉีดแลว ก็จะเริ่มวงรอบการทำงานใหม่ทันที และทำต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

http://somboonplastic.com/

เครื่องฉีดพลาสติกนั้นสามารถเรียกได้อยู่ 2 แบบ คือเรียกตามขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุด เป็นตัน หรือกิโลนิวตัน และเรียกตามน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดได้สูงสุดเป็นกรัมหรือออนซ์ซึ่งเทียบกับพลาสติก PS โดยขึ้นอยู่กับขนาด ความโตของสกรูฉีดด้วย ซึ่งเครื่องฉีดแต่ละเครื่องโดยทั่วไปจะมีสกรูให้เลือกอยู่ 3 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เครื่องฉีดที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์เท่ากันแต่ยี่ห้อต่างกันอาจจะมีขนาดของสกรู ขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่นั้นแตกต่างกันได้ สกรูขนาดเล็กจะได้ปริมาณพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดน้อย ที่สุด แต่ไดความดันในการฉีดที่หัวฉีดมากที่สุด สกรูที่ติดมากับตัวเครื่องฉีดส่วนใหญ่จะเป็นสกรูขนาดกลาง ดังนั้น ผู้ที่ทำการเลือกขนาดของสกรูฉีดจะต้องดูความต้องการของตนเองว่าต้องการฉีดชิ้นงานลักษณะใด เช่น ถ้าต้องการ ฉีดชิ้นงานที่ความหนาแน่นมากๆ ขนาดมีความเที่ยงตรงสูง และมีน้ำหนักไม่มาก ก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดเล็ก และ ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากๆ มีความหนาแน่นน้อยๆ ไม่ต้องการความเที่ยงตรงของขนาด ก็ควรเลือกใช้ สกรูขนาดใหญ่ แต่ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากๆ มีความหนาแน่นมากๆ มีความเที่ยงตรงของขนาดสูงๆ ก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดเล็กแต่เป็นเครื่องฉีดที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์ที่สูงขึ้น